Login

Latest news

preview

Het komende schooljaar besteedt onze school explicitiet aandacht aan lezen en leesbevordering.

We kunnen ons voorstellen dat u uw kind ook thuis wil begeleiden hierbij. Hierbij wat tips om u op weg te helpen!

 

 

Tips voor ouders om het lezen bij kinderen te stimuleren
 
U als ouder kunt met een goede leesbegeleiding een blijvend positief effect uitoefenen op het onderwijssucces van uw kinderen. Er wordt tussen drie vormen onderscheid gemaakt in de manier waarop u kinderen kunt stimuleren tot lezen: 1. Leesvoorbeeld: Als u zelf regelmatig leest, zullen uw kinderen dit voorbeeld eerder volgen. Lezen zou als activiteit gezien moeten worden en zou een onderdeel moeten uitmaken van de opvoeding. 2. Leesaanbod: De aanwezigheid van boeken en andere leesmaterialen zijn bevorderlijk voor het leessucces van uw kind. Creëer thuis een plek (bijv. een leeshoekje) waar uw kind gestimuleerd wordt om te lezen. Zoek samen boeken die aansluiten bij de interesse van uw kind. Let op of boeken passen bij het leesniveau. Te makkelijke boeken dagen zijn onvoldoende uitdagend en te moeilijke boeken belemmeren een succeservaring. Deze succeservaring is heel belangrijk, voor álle kinderen.  3. Leesbegeleiding: Uw begeleiding bij het aanleren van leesvaardigheden is erg belangrijk. Tijdens het samen lezen kunt u als voorbeeld functioneren door zelf ook voor te lezen. U kunt uw kind uitdagen door samen een boek te bespreken (de inhoud en betekenis van moeilijkere woorden).  Kijk voor specifieke tips terug in het blog over de Schijf van Vijf voor leesbegeleiding.      (zie: www.bco-onderwijsadvies.nl/blog/schijf-van-vijf-voor-het-stimuleren-van-lezen)
 
Tips voor u als ouder om het lezen bij uw kind te stimuleren Kinderen waarvoor lezen als een verplichte activiteit voelt, kunnen het heel prettig vinden om op een ontspannende manier met lezen bezig te zijn, soms zelfs zonder in de gaten te hebben dat ze met lezen bezig zijn. Een aantal praktische tips hiervoor zijn: 1. Laat uw kind tijdens een activiteit lezen, zoals het lezen van een recept tijdens het samen koken/bakken; 2. Een andere ontspannende activiteit waarbij kinderen kunnen lezen: het spelen van een (bord)spel. Het kind kan de rol krijgen om iedereen uit te leggen waar het spel over gaat door als enige (of met een beetje hulp) de spelregels te lezen;  3. Zoek een leuk wetenschapsboek voor kinderen en voer samen proefjes uit. Uw kind leest hoe het proefje aangepakt moet worden.
 
Kinderen en zin in lezen: zorg dat de behoefte duidelijk is Kinderen kunnen tijdens het lezen verschillende moeilijkheden tegenkomen. Daar waar het ene kind voornamelijk tegen zijn of haar onzekerheid aanloopt, kan het andere kind wellicht zijn motivatie voor het lezen niet vinden. Zoals eerder benoemd werd, is de eigen stem van uw kind hierin van belang. Kinderen beginnen meer gemotiveerd aan een taak, wanneer zij zelf een keuze hebben. Voor kinderen helpt het als zij duidelijk kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben (dus als ze in beeld hebben wat ze willen leren én hoe). U kunt uw kind hierin ondersteunen: 1. Ga het gesprek met uw kind aan, kom samen tot een inzicht waarom lezen spanning, boosheid en/of verdriet bij uw kind oproept. Is dit het gevolg van het gebrek aan succeservaring of passen boeken niet genoeg bij zijn of haar interesses? Als kinderen zich gehoord voelen, is de kans groter dat zij hun motivatie zullen terugvinden.  2. Stimuleer het eigenaarschap van uw kind om de leesmotivatie te stimuleren. Dit kan door aandacht te blijven houden voor het leerproces. Maak groei visueel, zodat uw kind ziet wat hij/zij zelf bereikt met zijn/haar inzet. Laat uw kind (eventueel in samenspraak) zelf de doelen ontdekken/ stellen.